ห้องประชุมสัมมนา

Gullinan

Gullinan ห้องประชุมที่ตั้งชื่อออกมา ให้คล้องเสียงกับคำว่า Cullinan เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ประดับอยู่บนคฑาไม้กางเขน ที่ซึ่งเป็นคฑาประจำพระมหากษัตริย์อังกฤษ จึงพยายามที่จะออกแบบสร้างห้องประชุมแห่งนี้ให้งดงาม เมือนเพชรงามเม็ดหนึ่ง สามารถที่จะรองรับลูกค้าที่ต้องการจัด งานเลี้ยงสังสรรค์ พิธีแต่งงาน งานสัมมนาต่างๆ ได้ประมาณ 80-100 ท่าน